Slovenský Magyar

ArcoAgro / Spring

ArcoAgro

Istenie: strižnými šrôbmi                                           

Rozmer rámu: 160 x 160 x 10 mm                                           

Požadovaný výkon: od 150 kW  (od 200 HP)                                                     

Typ odhrňovacej dosky: KV09, LM35, LM40, UN40, PS40

Odstup  telies   Nastavenie Výška rámu Počet radlíc Pracovný záber Váha (kg)
5 6 7 8 9
1000 mm manuálne 800 mm 5,6,7,8,9 35-41-47 cm 2760 2960 3183 3433 3683

 

ArcoAgro Spring

Istenie: listovými pružinami                                      

Rozmer rámu: 160 x 160 x 10 mm                                           

Požadovaný výkon: od 150 kW  (od 200 HP)

Typ odhrňovacej dosky: KV09, LM35, LM40, UN40, PS40                                    

Odstup   telies   Nastavenie Výška rámu Počet radlíc Pracovný záber Váha (kg)
5 6 7 8 9
1000 mm manuálne 800 mm 5,6,7,8,9 35-41-47 cm 3010 3260 3533 3833 4133
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro
ArcoAgro