Slovenský Magyar

ArcoAgro 140 / Spring

ArcoAgro 140

Istenie: strižnými šrôbmi                                           

Rozmer rámu: 140 x 140 x 10 mm                                           

Požadovaný výkon: od 90 kW  (od 120 HP)                                                        

Typ odhrňovacej dosky:  JR30, SR30, KV09, LM35, LM40, UN40, PS40

Odstup telies   Nastavenie Výška rámu Počet radlíc Pracovný záber Váha (kg)
5 6 7
850-900 mm manuálne 750-800 mm 5, 6, 7 30-45-40 cm 1920 2050 2250

 

ArcoAgro 140 Spring

Istenie: listovými pružinami                                      

Rozmer rámu: 140 x 140 x 10 mm                                           

Požadovaný výkon: od 90 kW  (od 120 HP)  

Typ odhrňovacej dosky: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40, UN40, PS40                                      

Odstup telies   Nastavenie Výška rámu Počet radlíc Pracovný záber Váha (kg)
5 6  
850 mm manuálne 750-800 mm 5, 6 30-45-40 cm 2430 2730  

 

ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140
ArcoAgro 140