Slovenský Magyar

ArcoAgro On-Land Spring

 

Odstup telies   Nastavenie Výška rámu Počet radlíc Pracovný záber Váha (kg)
5 6 7 8 9
1000 mm manuálne 800 mm 5,6,7,8,9 35-41-47 cm 3290 3590 3913 4263 4613