Slovenský Magyar

Kompaktory

Kx kompaktory

Kompaktor Kx je určený najmä na predsejbovú prípravu pôdy v klasickej agrotechnike, tzn. prevažne po orbe, prípadne plytšom spracovaní. Nie je naopak vhodný na spracovanie pôdy s vyšším podielom rastlinných zvyškov na povrchu, pretože má obmedzenú priechodnosť tohto materiálu.
Štandardná zostava pracovných orgánov, (ktoré je možné kombinovať) a celková robustnosť konštrukcie zaisťujú vysoký užívateľský komfort, tzn. prevádzkovú spoľahlivosť a jednoduchú obsluhu pri vysokej kvalite práce.

Nesené kompaktory v prevedení  L  sú určené na intenzívne a hlbšie spracovanie pôdy (až do 20 cm). Tomu zodpovedá i nadimenzovanie konštrukcie kompaktoru a v dôsledku i vyššie nároky na ťažný prostriedok.

Prevedenie L

Prevedenie K

Hĺbka spracovania osivového lôžka sa plynule nastavuje vertikálnym pohybom strednej radličkovej sekcie, pričom je miera zahĺbenia daná druhom použitých radličiek od 0 – 18 cm.