Slovenský Magyar

Prepravníky hranatých balíkov SP-K31

 

Samonakladacie prepravníky hranatých balíkov

Technológia spracovania slamy lisovaním veľkých balíkov sa vyznačuje celou radou známych predností. Efektívnosť tohto postupu je však viazaná na zvládnutie manipulácie s balíkmi a ich odpratanie z poľa.

Samonakladací prepravník SP-K31 ponúka najefektívnejšie riešenie nakladania a zvozu lisovanej slamy pokiaľ zhodnotíme výkon súpravy k jej investičným a prevádzkovým nákladom a nárokom na obsluhu.

  Zber a nakladanie lisovaných balíkov je prevádzané vidlami umiestnenými pod  manipulačnou plošinou.

  Manipulačná plošina pojme 2 alebo 3 balíky, podľa ich šírky (2x120 cm alebo 3x80 cm) a sklopením do zvislej polohy ich      uloží na plošinu.

  Úložná plošina je vybavená posuvným dnom a posuvným zadným čelom, ktoré tvorí súčasne oporu naložených balíkov.          Mierny sklon úložnej plošiny zabezpečuje dostatočnú stabilitu nákladu.

  Vyprázdňovanie sa prevádza sklopením plošiny. K tomu je potrebné voliť rovnú a pevnú plochu. Výška prepravníka so          sklopenou plošinou je 3,8 m.

  Ovládanie všetkých prevádzkových funkcií stroja sa prevádza z kabíny traktora pomocou  elektrohydraulického systému.

 

Model SP-K31
Celková dľžka 8655 mm
Šírka 2710 mm
Výška bez nákladu 2800 mm
Vlastná hmotnosť 3670 kg
Celková hmotnosť 8000 kg
Prepravná rýchlosť 25 km/h.
Rozchod náprav 1850 mm
Rozmer balíkov š: 800-1200 mm,  v: 500-900 mm,  d: do 2700 mm
Kapacita ložnej plochy pri rozmeroch 12 ks: 700x1200 mm; 14 ks: 850x1200 mm; 18 ks: 800x800 mm
Čas nakladania-prístup k balíku a naloženie na plošinu - 1 balík/min.

 

SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31
SP-K31