Slovenský Magyar

Prepravníky okrúhlych balíkov

Samonakladacie prepravníky okrúhlych balíkov SP - V2x4, SP - V2x5 a SP - V3x5

Technológia spracovania slamy a objemových krmív lisovaním veľkých balíkov sa vyznačuje celou radou známych predností. Efektívnosť tohto postupu je však viazaná na zvládnutie manipulácie s balíkmi, najme na ich odpratanie z poľa.

Samonakladacie prepravníky SP-V2x4, V2x5 a V3x5 ponúkajú najefektívnejšie rienie nakladania a zvozu lisovanej slamy, sena a senáže, pokiaľ zhodnotíme výkon strojov k ich investičným a prevádzkovým nákladom a nárokom na obsluhu.

Popis funkcie a základné prevádzkové údaje:

Zber a nakladanie je prevádzané vidlicou, ktorá sa posunie pod balík a balík sa jednou operáciou uloží na ložnú plošinu.      Štandardná  vidlica je postavená pre balíky o výške valca 1200-1400 mm a je univerzálna pre priemer balíkov.

Ložná plošina je vybavená hydraulicky ovládaným predním čelom, ktorá posúva naložené balíky smerom k zadnej časti.

Vyprázdňovanie prepravníka V2x4 sa prevedie sklopením plošiny - tzv. stohovanie balíkov, alebo naklopením v strmom          uhlu a zosunutím  balíkov  z plošiny. Vyprázdňovanie prepravníka V2x5 a V3x5 sa prevedie vyhrnutím nákladu predným            čelom.

Ovládanie všetkých prevádzkových funkcií stroja sa prevádza z kabíny traktora pomocou elektrohydraulického systému.

 

Model SP-V2x4 SP-V2x5 SP-V3x5
Celková dľžka 7350 mm 8070 mm 8070 mm
Šírka 2860 mm 2800 mm 2800 mm
Výška bez nákladu 3200 mm 2920 mm 2920 mm
Vlastná hmotnosť 2200 kg 2320 kg 2320 kg
Celková hmotnosť 7500 kg 9420 kg 9420 kg
Max. Rýchlosť 25 km/h.
Čas nakladania - prístup k balíku a naloženie na plošinu - 40 s./balík
Kapacita ložnej plochy 8 ks 10 ks 15 ks
Rozmer balíkov šírka: 120 cm;   Ø: max. 150 cm