Slovenský Magyar

Sejacie stroje SMS CZ

Kombinovaný sejací stroj SK x S1 Master

je univerzálny sejací stroj pre siatie všetkých druhov obilovín, strukovín, olejnín a ďatelovín a to vo všetkých pôdnych podmienkách a agrotechnických postupoch.

Prednosti SK x S1 MASTER:

  • universálnosť použitia do všetkých pôdnych podmienok
  • univerzálnosť použitia do všetkých agrotechnických technologií – od klasických na báze orby až po bezorebnej
  • SKxS1 nekladie žiadné nároky na povrchovú rovinnosť pozemku
  • tuhosť výsevných jednotiek zabezpečuje uloženie osiva do požadovanej hĺbky vo všetkých podmienkách
  • jednoduchá a dostatočne tuhá konštrukcia rámu stroja a spôsob osadenia všetkých prvkov zaisťuje veľmi dlhú životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť
  • schopnosť pracovať pri vysokých rýchlostiach je základným predpokladom vysokých plošných výkonov
  • predspracovanie pôdy pomocou diskovej sekcie zaisťuje bezproblémové zvládnutie aj zvýšeného množstva rastlinných zvyškov na povrchu.

Osvedčený výsevný systém ACCORD s elektronickým riadiacím systémom garantuje vysokú mieru uživateľského konfortu.

Pneumatikový valec, který spracováva dvojicu riadkov  je uložený na hriadeli v štyroch samostatných bateriách (pracovní záber 3 m – dve batérie). Stredná dvojica slúží súčasne ako transportná náprava. Toto usporiadanie umožňuje montáž prevádzkových bŕzd.

Predspracovanie pôdy a príprava tzv. osivového lôžka je zaistená dvoma radami pružne uložených diskov so samostatne regulovateľnou pracovnou hľbkou. Urovnanie povrchu pred výsevnými jednotkami je riešené hydraulicky polohovateľným pružným smykom, jeho účinnoť môžme podľa potreby meniť aj počas práce.

Hydraulické ovládanie môže byť riešené štandardne pomocou štyroch hydraulických okruhov, alebo s menším počtom hydraulických okruhov a s využitím elektrohydraulického rozvádzača. Elektronický systém riadenia vlastného výsevu ponúka každý potrebný uživateľský komfort z hľadiska spôsobu obsluhy a ergonomie, aj z hľadiska množstva potrebných informácií.

Sejací stroj SK S1x Master môže byť vybavený systémom prihnojovania granulovanými hnojivami. Aplikacia hnojiva sa prevedie do priestoru za každým diskom prvej rady diskov, takže druhá rada diskov prekrýva hnojivo vrstvou pôdy podľa nastavenej pracovnej hĺbky.

 

Model SK-S1/300 SK-S1/400 SK-S1/450 SK-S1/600
Pracovná šírka  mm 3000 4000 4500 6000
Objem zásobníka liter 2200 2200 2200 3000
Hmotnosť bez osiva kg 4530 5930 6410 8300
Prepravná rýchlosť km/hod. 15 15 15 15
Pracovná rýchlosť km/hod. 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15
Ťažný prostriedok kW 90 -100 110 - 130 120 - 140 170 - 200
Transportná šírka mm 3000 3000 3000 3000
Celková dĺžka mm 6500 6800 6800 6500
Počet kôl pneumatikového valca ks 16 16 18 20
Hĺbka výsevu mm 0 - 130 0 - 130 0 - 130 0 - 130
Počet riadkov riadok 24 32 36 40
Šírka riadku cm 12,5 12,5 12,5 12,5
Prítlak výsevnej jednotky kg 115 115 115 115

 

SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master
SK-S1 Master