Slovenský Magyar

SKR Spring

Jednostranné nesené pluhy SKR Spring

Istenie: listovými pružinami

Rozmer rámu: 120 x 120 x 10 mm

Požadovaný výkon: 30 - 90 kW (45 - 120 kW)

Typ odhrňovacej dosky: SR 30

Odstup  telies   Nastavenie Výška rámu Počet radlíc Pracovný záber Váha (kg)
2 3 4 5
850 mm manuálne 750 mm 3, 4, 5 30-35-40 cm   448 566 654